צור קשר

רוצה לרכוש דירה?

עורך-דין מקרקעין ושמאי מקרקעין

  ערעור על היטל השבחה

  היטל השבחה גבוה הוא לא גזירת גורל. כשנדרש תשלום היטל זה לרשות המקומית, בעקבות עליית ערכו של נכס כזה או אחר על בסיס החלטת ועדה מקומית לתכנון ובנייה, ישנה האופציה של הגשת ערעור. ההליך, שבשפה המקצועית מוגדר כ"השגה", מאפשר לבעלי הנכס להציג נתונים ופרטים המוכיחים כי הערכת הרשות המקומית לגבי העלייה בשווי הנכס מופרזת, ועל כן גם ההיטל עצמו גבוה יתר על המידה. לצורך ערעור על היטל השבחה יש לערוך שומה, ועל כן הכתובת המתאימה היא משרד עו"ד עומר מרגלית – מפני שעו"ד עומר מרגלית הוא לא "רק" עורך דין אלא גם שמאי מקרקעין מיומן.

  תהליך ערעור על היטל השבחה – כל השלבים

  * בדיקת היתכנות – איש מקצוע אמין ורציני יבחן את הפרטים הרלוונטיים, ורק כשישנה היתכנות אמיתית להפחתה של היטל ההשבחה ימליץ על הגשת הערעור.

  * שומה נגדית – שמאי מקרקעין מוסמך עורך שומה שעליה מבוססת הדרישה להפחית את גובה היטל ההשבחה.

  * שמאי מכריע – לאחר הגשת ההשגה על היטל ההשבחה, ממונה שמאי מכריע. תפקידו של השמאי המכריע הוא לפסוק מהי השומה הנכונה, זו של הוועדה המקומית או זו שהוגשה מטעם בעל הזכויות בנכס. אפשרות נוספת היא לא לקבל את שתי השומות אלא לקבוע סכום שונה. בחלק מהמקרים הצדדים מוזמנים לדיון אצל השמאי המכריע. במידת הצורך ניתן להגיש ערעור גם על קביעתו של השמאי המכריע. ערעור מסוג זה נדון בפני בית משפט לעניינים מנהליים.

  עורך דין שהוא גם שמאי מקרקעין

  משרד עו"ד עומר מרגלית מספק מעטפת שירות מקיפה בכל הנוגע להגשת ערעור על היטל השבחה – מפני שכאמור מייסד המשרד, עו"ד עומר מרגלית, הוא גם שמאי מקרקעין מוסמך. השירות ניתן בזמינות גבוהה על-מנת לעמוד בדרישות החוק, הגשת הערעור תוך 45 ימים, ויחד עם זאת תוך התייחסות מעמיקה לכל פרט ופרט כך שההשגה תכלול שומה מדויקת לחלוטין, ערוכה היטב ועל כן משכנעת. מאפיין נוסף בשירות הוא יושרה מוחלטת, כך שהערעור יוגש רק כשיש סיכוי אמיתי להפחתה משמעותית בגובה היטל ההשבחה.